VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Thủ tục xin visa du lịch tại sân bay Nội Bài cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp visa thị thực du lịch cho người nước ngoài tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. HOTLINE 093.360.3489

Cấp visa DL cho người nước ngoài tại sân bay Nội Bài theo quy định và trình tự như sau:


Thủ tục xin visa cho người Trung Quốc (Chinese) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Trung Quốc (Chinese) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Trung Quốc vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Chinese and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Hàn Quốc (Korean) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Hàn Quốc (Korean) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Hàn Quốc vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Korean and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Tây Ban Nha (Spanish) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Tây Ban Nha (Spanish) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Tây Ban Nha vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Spanish and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Ý (Italian) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Ý (Italian) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Ý vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Italian and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Pháp (French) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Pháp (French) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Pháp vào Việt Nam

EVINA provides visa services for French and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Canada (Canadian) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Canada (Canadian) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Canada vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Canadian and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : Hotline : 0933.603.489


Thủ tục xin visa cho người Nga (Russian) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Nga (Russian) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Nga vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Russian and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Hy Lạp (Greek) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Hy Lạp(Greek) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Hy Lạpvào Việt Nam

EVINA provides visa services for Greek and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521


Thủ tục xin visa cho người Hà Lan (Dutch) vào Việt Nam

Bạn đang băn khoăn không biết để nhập cảnh vào Việt Nam thì người mang quốc tịch Hà Lan (Dutch) cần những giấy tờ gì và thủ tục xin visa vào Việt Nam như thế nào? Hãy để EVINA giúp hướng dẫn thủ tục xin visa cho người Hà Lan vào Việt Nam

EVINA provides visa services for Dutch and other foreigners. The services include Vietnam entry visa, work permits, visa extension and residental card. If you need any information, please contact us at : 096.575.3521