Bản tin xuất nhập cảnh

Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài đến từ Anh và 26 quốc gia châu Âu

TTO - Chính phủ quyết định tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (gồm cả người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.


Tên 63 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính Việt Nam

Tên 63 tỉnh, thành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định như sau