Từ 01/07/2020 công dân Việt Nam có thể làm hộ chiếu tại bất cứ đâu

Cập nhật:

Theo quy định mới của Luật xuất cảnh, nhập cảnh, từ ngày 1/7, công dân Việt Nam có thể làm hộ chiếu tại bất kì nơi nào trong nước thuận lợi nhất mà không phải về địa phương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú.