Giấy Phép Lao động, Thẻ Tạm Trú

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp.

Thẻ tạm trú chỉ có thời hạn 2 năm, người nước ngoài cần làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú. EVINA xin hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

EVINA xin hướng dẫn bạn toàn bộ thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ gồm có:

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

EVINA là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. EVINA sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Long

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Long.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tuyên Quang

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tuyên Quang.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Trà Vinh

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Trà Vinh.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Lâm Đồng

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Lâm Đồng.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Ninh Thuận

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Ninh Thuận.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Nam

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Nam.

Dịch vụ uy tín chuyên cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cao Bằng

Evina là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Evina sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cao Bằng.

1
Liên hệ
Visa Hàn Quốc
Visa Vietnam
2
© 2022 Công ty TNHH Quốc tế EVINA

Miền Bắc: Số 5 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +093.360.3489 - (024) 6296.9800
Miền Nam: 148 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0965.753.521 - 0989.751.062
Email: vanphongvisa247@gmail.com

HOTLINE TƯ VẤN
0965.753.521