DỊCH VỤ VISA TRUNG QUỐC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA TRUNG QUỐC TẠI HỒ CHÍ MINH CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG

Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Hồ Chí Minh vào ngày 09/09/2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài sống và làm việc tại Hồ Chí Minh trong quá trình làm visa Trung Quốc , lãnh sự quán Trung Quốc đã thành lập trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc CVS chi nhánh Hồ Chí Minh. Mọi hồ sơ xin visa Trung Quốc sẽ được tiếp nhận và xử lý tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc thay vì tại lãnh sự quán Trung Quốc như trước.


KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA TRUNG QUỐC TẠI ĐÀ NẴNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Đà Nẵng trong khi làm visa Trung Quốc cũng như để giảm lượng hồ sơ làm visa Trung Quốc ở Đại Sứ Quán. ĐSQ Trung Quốc đã thành lập Trung tâm visa Trung Quốc  ở Hà Nội và đặc biệt là trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc chi nhánh Đà Nẵng. giờ đây bạn có thể làm visa Trung Quốc vô cùng nhanh chóng, không cần phải gửi hồ sơ ra Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội.

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hòa Bình

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Hòa Bình để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Hòa Bình

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Sơn La

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Sơn La để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Sơn La

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Điện Biên

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Điện Biên để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Điện Biên

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Lai Châu

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Lai Châu để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Lai Châu

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Lào Cai

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Lào Cai để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Lào Cai

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Yên Bái

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Yên Bái để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Yên Bái

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Phú Thọ

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Phú Thọ để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Phú Thọ

 


Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Giang

Hotline 093.360.3489. Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động chính thức. Đối với hộ khẩu tại Hà Giang để làm visa Trung Quốc cần nộp hồ sơ tại trung tâm visa Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. EVINA sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách làm visa Trung Quốc tại trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc đối với hộ khẩu Hà Giang